Monthly Archives: January 2018

ชุดสตับเสาตอม่อและชุดยึดโยง มาตราฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดชุดสตับเสาตอม่อและชุดยึดโยง มาตราฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เครดิต : FB นายช่างออกเเบบไฟฟ้า https://www.facebook.com/LEG.electrical/?hc_ref=ARS18-PLdAyUgHrCPsp-r9H0laDAOpgklOPSbWQgoXM7Vn1A1KIKTzXacauHRP6pJR4&fref=gs&dti=336602483368049&hc_location=group ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง LINE : puipookpui jaroen.tec@gmail.com 081-398-0110 ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก

Leave a comment

สำรวจก่อนการเสนอราคางานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

ก่อนการเสนอราคาให้ลูกค้า ควรไปสำรวจหน้างานจริง กรณีไม่มีแบบมาให้ เราจะได้เห็นสภาพจริงหน้างาน ลักษณะดินรถสว่านสามารถเข้าถึงหน้างานได้แค่ไหน ช่างจะทำงานลักษณะไหน สภาพดินแข็งหรือร่วน ดินถมมานานไหม ต้องต่อสตับต่อม่อหรือไม่กันทรุด ลูกค้าต้องการตำแหน่งหม้อแปลงตรงหน่อย ทุกอย่างจะมีผลทั้งหมดกับราคาที่เราจะทำการเสนอ รวมไปถึงการออกแบบระบบแรงต่ำต่อด้วย ได้รายละเอียดกลับมาทำแบบส่งหใ้ลูกค้า เพื่อยืนยันตำแหน่งและความเข้าใจกันทุกฝ่ายเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด เป็นภาพตำแหน่งได้จะดีลูกค้าตจะมองเห็นภาพได้ง่าย ยืนยันเรียบร้อยทำรายละเอียดราคาเสนอต่อไป ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง LINE : puipookpui jaroen.tec@gmail.com 081-398-0110 ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก

Leave a comment

รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ชุดนั่งร้านหม้อแปลง 1250-1600 KVA

แบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แบบนั่งร้านหม้อแปลง ขนาด 1250 KVA – 1600 KVA เพื่อไปยื่นกับการไฟฟ้า ก่อนที่เข้าติดตั้งจริง เพื่อยืนยันความถูกต้องและต้องทำตามแบบที่ยื่นให้กับการไฟฟ้าในการตรวจสอบ โดยการติดตั้งรูปแบบไม่ต่างกับแบบ 1000 KVA เท่าไรนัก ข้อแตกต่างจะมีเพียงเพิ่มเสากลางเพื่อรับน้ำหมักหม้อแปลงและควรเทฐานเชื่อกัน ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง LINE : puipookpui jaroen.tec@gmail.com 081-398-0110 #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

Leave a comment

ราคาหม้อแปลงใหม่คอยล์ทองแดง

ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ราคาค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ขายตู้MDB ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง LINE : puipookpui jaroen.tec@gmail.com 081-398-0110 #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า

ราคาค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ราคาค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง LINE : puipookpui jaroen.tec@gmail.com 081-398-0110 #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก

Posted in Uncategorized | Leave a comment

หลักการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงโดยแยกประเด็นได้ดังนี้

1.ขนาดของหม้อแปลงที่ต้องการใช้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า หน่วยจะออกมาเป็น KVA โดยจะมีขนาด 50 , 100 , 160 , 250 , 315 , 500 , 630 , 750 , 800 KVA และยังแยกออกเป็นระบบสายส่ง ระบบ 14 , 22 , 24 และ 33 KV ตรงนี้ขึ้นอยู่กับจังหวัดที่ไปทำการติดตั้งใช้งาน 2.ระยะเวลาการเช่า จะมีผลกับราคาค่าเช่าของหม้อแปลง ถ้าเช่านาน็จะมีราคาค่าเช่าต่อเดือนถูก และควรดูว่าเช่ากับซื้อใหม่คุ้มกันไหม 3.ค่าประกันหม้อแปลง ค่าใช้จ่ายนี้มีเพื่อประกันหม้อแปลงระหว่างใช้งานถ้าเกิดการชำรุดจากการใช้งานหรือติดตั้งไม่ตรงมาตราฐาน … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment