Monthly Archives: April 2018

ข้อดีการจัดทำรายงานการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

การจัดทำรายงานให้กับลูกค้าหรือวิศวกรโปรเจ็คหน้างาน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องทำงานต่อ หรือทางเรามีฐานข้อมูลของลูกค้าเราจะสามารถดึงข้อมูลมาทำงานต่อได้อย่างสะดวก ดูปู๊บก็สามารถทำงานต่อประสานของเดิมได้อย่างดี และเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับทางผู้รับเหมาด้วย รับจัดชุดและขายอุปกรณ์แรงสูงตามแบบ ลูกค้าหรือผู้รับเหมาท่านใดสนใจให้ทางเราแกะแบบ หรือจัดชุดแรงสูงให้พร้อมจัดส่งหน้างาน สนใจติดได้ครับ ค่าขนส่ง กรุงเทพและปริมณฑลจัดหรือจังหวัดใกล้เคียวจัดส่งฟรีไม่รวมเสา คาน สตับตอม่อ ราคาถูกคุยกันได้ครับ ตามงานๆไป ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง LINE : puipookpui jaroen.tec@gmail.com 081-398-0110 ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก

Leave a comment