Monthly Archives: February 2018

ขั้นตอนการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

พี่ครับผมอยากได้หม้อแปลงหรือเช่าหม้อแปลง ได้วันไหนครับ จ่ายไฟพรุ่งนี้ได้เลยไหม? เดี๋ยวๆๆๆ คุณลูกค้่าครับ หม้อแปลงไม่ใช่ตั้งปุ๊บมันจ่ายไฟได้เลยนะครับ มันมีขั้นตอนและระเบียบการครับ มาๆเดี๋ยวผมจะแจ้งง่ายๆให้ดูครับ 1.ให้ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง มาสำรวจหน้างาน รับเอกสาร และทำแบบ 2.นำเอกสาร พร้อมแบบไปยื่นแผนกบริการของสนง.การไฟฟ้าพื้นที่ พร้อมชำระค่าตรวจสอบแบบ 5,350 บาท 3.การไฟฟ้าแจ้งค่ายใช้จ่ายขยายเขต ไปชำระ 4.ทำการติดตั้งเสาเดี่ยว หรือชุดนั่งร้าน และติดตั้งหม้เอแปลง 5.แผนกปฎิบัติการทำการขยายเขต 6.แผนก HOT LINE ทำการจ้ำแรงสูง 7.การไฟฟ้าแจ้งให้ไปเซ็นต์สัญญาซื้อขายไฟฟ้า พร้อมทั้งเตรียมค่าประกันแรงสูงไปยื่นการไฟฟ้า 8.แผนกตรวจสอบภายใน ตรวจอุปกรณ์การติดตั้งภายใน ว่าถูกต้องไหม 9.แผนกมิเตอร์ทำการติดตั้งมิเตอร์และจ่ายไฟเข้้าระบบ ใช้งานได้ ขั้นตอนก็มีคร่าวๆประมาณนี้ครับ ระยะเวาลาการดำเนินการโดยไม่ติดเรื่องเอกสารตามกฎการไฟฟ้าต้องดำเนินการตามประบวนการไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ยื่นแบบ ครับ … Continue reading

Leave a comment