Author Archives: admin

ชนิดของหม้อแปลงจะแยกตามฉนวนที่นำผลิต

ชนิดของหม้อแปลงจะแยกตามฉนวนที่นำผลิต โดยแยกได้ตามนี้ 1.ชนิดแห้ง (Cast Resin Transformers) – เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคาร ฉนวน RESIN ไม่ติดไฟ 2.ชนิดฉนวนเหลว 2.1 ฉนวนของเหลวที่ติดไฟได้ (Open Type Conservator Tank) – เหมาะในการติดตั้งภายนอกอาคาร ห้องหม้อแแปลง ลานหม้อแปลง ราคาถูก ความชื้นภายนอกมีโอกาสเข้าสู่หม้อแปลงได้ มีสารกรองความชื้น 2.2 ฉนวนของเหลวติดไฟได้ยาก (Hermetically Sealed) – หม้อแปลง ห้องหม้อแปลง ลานหม้อแปลง ราคาถูก ความชื้นภายนอกไม่มีโอกาสเข้าสู่หม้อแปลงได้ ดดยปัจจุบันจะใช้หม้อแปลงชนิดนี้จำนวนมาก เพราะราคาถูก ขนาดเล็ก ระบบปิดมีความทนทานมากกว่ารุ่น Open … Continue reading

Leave a comment

ระดับแรงดันไฟฟ้าระบบจำหน่าย

สาระน่ารู้กับระดับแรงดันไฟฟ้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า 1. รูปแบบการจ่ายไฟในระบบจำหน่ายขนาดแรงดัน 12-24 kV ของการไฟฟ้านครหลวง 2. รูปแบบการจ่ายไฟในระบบจำหน่ายขนาดแรงดัน 22-33kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระบบ 22kV 3 สาย และ ระบบ 33kV 4 สาย) ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง LINE : puipookpui jaroen.tec@gmail.com 081-398-0110 ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง   #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า … Continue reading

Leave a comment

ค่าประมาณค่าใช้จ่ายจากการไฟฟ้า

ในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเอง เราสามารถดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในเองได้ทุกอย่าง โดยเราจะเหลือระยะสายในการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าภายนอกที่เรา ระยะควรไม่เกิน 20 เมตร ในส่วนของด้านนอกจะเป็นในส่วนพื้นที่ของการไฟฟ้าดำเนินการ เพราะเป็นพื้นที่สาธราณะ เราไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายดำเนินการจาการไฟฟ้าเรียกเก็บมาที่ผู้ขอใช้ไฟ โดยค่าใช้จ่ายจะประกอบหลักๆดังนี้ – ค่ายื่นแบบ หรือตรวจสอบแบบ ( 5,350 บาท ) จ่ายเมื่อทำการยื่นแบบกับการไฟ้ฟ้า ทางเจ้าหน่้าที่แผนกบริการจะทำการตรวจอสบเอกสารและแบบถ้าเรียบร้อยก็จะแจ้งให้ไปชำระงิน หลังจากนั้งจะได้ใบเสร็จและเลขคำขอ เก็บรายละเอียดส่วนนี้ไว้ตามเรื่อง ทางเจ้าหน้าที่จะทำการออกไปสำรวจเพื่อประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการขายเขตต้องใช้อะไรบ้างในการจ้ำจ่ายไฟเข้าระบบไฟฟ้าแรงสูงของเรา – โดยคต่าประมาณการขจะมี ค่าสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก ก็ณีปักแซมไลน์แค่ต้นเดียวก็ประมาณ ( 14,000 – 25,000 ) – ค่าบริการ HL ฮอทสติก หรือ HOTLINE จ้ำสายโดยไม่ดับไฟ … Continue reading

Leave a comment

เหตุที่ต้องโรยหินกรวด (เบอร์ 2) ลงในลานหม้อแปลง ?

การไฟฟ้ากำหนดให้ … ลานหม้อแปลงที่เป็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมัน พื้นของลานหม้อแปลงต้องใส่หินเบอร์ 2 หนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ เพื่ออะไรใครรู้เจตนาที่แท้จริงบ้าง ช่วยบอกที และทำไมต้องหินเบอร์ 2 เบอร์อื่นใช้แทนกันได้ไหม สงสัยจัง… ??????   เรื่องการใส่หินไปในลานหม้อแปลงนั้น เท่าที่ผมเข้าใจน่ามีประโยชน์ ประมาณนี้นะ (แต่ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบที่แท้จริง หากใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับ)   1. เพื่อให้น้ำมันหม้อแปลงซึมลงใต้หินเมื่อเกิดรั่ว หรือหรือเมื่อหม้อแปลงระเบิดและเกิดเพลิงไหม้น้ามันหม้อแปลง   2. เพื่อป้องกันพวกสัตว์เลื้อยคลาน เพราะหินมันจะมีคมมีเหลี่ยม ทำให้สัตว์ไม่ชอบเข้าไปในพื่นที่นั้น   3. เพื่อลดความหนาแน่นของสนามไฟฟ้าให้ลดลง เพราะโดยปกติประจุไฟฟ้าจะเกาะอยู่ตามพื้นผิวของวัตถุ (ตามที่เคยเรียนในวิชา Electromag.) ยกตัวอย่างว่า หากบริเวณลานหม้อแปลงมีประจุไฟฟ้าอยู่ เช่น … Continue reading

Leave a comment

ข้อดีการจัดทำรายงานการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

การจัดทำรายงานให้กับลูกค้าหรือวิศวกรโปรเจ็คหน้างาน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องทำงานต่อ หรือทางเรามีฐานข้อมูลของลูกค้าเราจะสามารถดึงข้อมูลมาทำงานต่อได้อย่างสะดวก ดูปู๊บก็สามารถทำงานต่อประสานของเดิมได้อย่างดี และเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับทางผู้รับเหมาด้วย รับจัดชุดและขายอุปกรณ์แรงสูงตามแบบ ลูกค้าหรือผู้รับเหมาท่านใดสนใจให้ทางเราแกะแบบ หรือจัดชุดแรงสูงให้พร้อมจัดส่งหน้างาน สนใจติดได้ครับ ค่าขนส่ง กรุงเทพและปริมณฑลจัดหรือจังหวัดใกล้เคียวจัดส่งฟรีไม่รวมเสา คาน สตับตอม่อ ราคาถูกคุยกันได้ครับ ตามงานๆไป ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง LINE : puipookpui jaroen.tec@gmail.com 081-398-0110 ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก

Leave a comment

รับจุดชุดและขายอุปกรณ์แรงสูงตามแบบ

รับจุดชุดและขายอุปกรณ์แรงสูงตามแบบ ลูกค้าหรือผู้รับเหมาท่านใดสนใจให้ทางเราแกะแบบ หรือจัดชุดแรงสูงให้พร้อมจัดส่งหน้างาน สนใจติดได้ครับ ค่าขนส่ง กรุงเทพและปริมณฑลจัดหรือจังหวัดใกล้เคียวจัดส่งฟรีไม่รวมเสา คาน สตับตอม่อ ราคาถูกคุยกันได้ครับ ตามงานๆไป ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง LINE : puipookpui jaroen.tec@gmail.com 081-398-0110  ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก  

Leave a comment

Test

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ขั้นตอนการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

พี่ครับผมอยากได้หม้อแปลงหรือเช่าหม้อแปลง ได้วันไหนครับ จ่ายไฟพรุ่งนี้ได้เลยไหม? เดี๋ยวๆๆๆ คุณลูกค้่าครับ หม้อแปลงไม่ใช่ตั้งปุ๊บมันจ่ายไฟได้เลยนะครับ มันมีขั้นตอนและระเบียบการครับ มาๆเดี๋ยวผมจะแจ้งง่ายๆให้ดูครับ 1.ให้ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง มาสำรวจหน้างาน รับเอกสาร และทำแบบ 2.นำเอกสาร พร้อมแบบไปยื่นแผนกบริการของสนง.การไฟฟ้าพื้นที่ พร้อมชำระค่าตรวจสอบแบบ 5,350 บาท 3.การไฟฟ้าแจ้งค่ายใช้จ่ายขยายเขต ไปชำระ 4.ทำการติดตั้งเสาเดี่ยว หรือชุดนั่งร้าน และติดตั้งหม้เอแปลง 5.แผนกปฎิบัติการทำการขยายเขต 6.แผนก HOT LINE ทำการจ้ำแรงสูง 7.การไฟฟ้าแจ้งให้ไปเซ็นต์สัญญาซื้อขายไฟฟ้า พร้อมทั้งเตรียมค่าประกันแรงสูงไปยื่นการไฟฟ้า 8.แผนกตรวจสอบภายใน ตรวจอุปกรณ์การติดตั้งภายใน ว่าถูกต้องไหม 9.แผนกมิเตอร์ทำการติดตั้งมิเตอร์และจ่ายไฟเข้้าระบบ ใช้งานได้ ขั้นตอนก็มีคร่าวๆประมาณนี้ครับ ระยะเวาลาการดำเนินการโดยไม่ติดเรื่องเอกสารตามกฎการไฟฟ้าต้องดำเนินการตามประบวนการไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ยื่นแบบ ครับ … Continue reading

Leave a comment

ชุดสตับเสาตอม่อและชุดยึดโยง มาตราฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดชุดสตับเสาตอม่อและชุดยึดโยง มาตราฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เครดิต : FB นายช่างออกเเบบไฟฟ้า https://www.facebook.com/LEG.electrical/?hc_ref=ARS18-PLdAyUgHrCPsp-r9H0laDAOpgklOPSbWQgoXM7Vn1A1KIKTzXacauHRP6pJR4&fref=gs&dti=336602483368049&hc_location=group ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง LINE : puipookpui jaroen.tec@gmail.com 081-398-0110 ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก

Leave a comment

สำรวจก่อนการเสนอราคางานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

ก่อนการเสนอราคาให้ลูกค้า ควรไปสำรวจหน้างานจริง กรณีไม่มีแบบมาให้ เราจะได้เห็นสภาพจริงหน้างาน ลักษณะดินรถสว่านสามารถเข้าถึงหน้างานได้แค่ไหน ช่างจะทำงานลักษณะไหน สภาพดินแข็งหรือร่วน ดินถมมานานไหม ต้องต่อสตับต่อม่อหรือไม่กันทรุด ลูกค้าต้องการตำแหน่งหม้อแปลงตรงหน่อย ทุกอย่างจะมีผลทั้งหมดกับราคาที่เราจะทำการเสนอ รวมไปถึงการออกแบบระบบแรงต่ำต่อด้วย ได้รายละเอียดกลับมาทำแบบส่งหใ้ลูกค้า เพื่อยืนยันตำแหน่งและความเข้าใจกันทุกฝ่ายเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด เป็นภาพตำแหน่งได้จะดีลูกค้าตจะมองเห็นภาพได้ง่าย ยืนยันเรียบร้อยทำรายละเอียดราคาเสนอต่อไป ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง LINE : puipookpui jaroen.tec@gmail.com 081-398-0110 ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง #ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก

Leave a comment