หลักการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงโดยแยกประเด็นได้ดังนี้

1.ขนาดของหม้อแปลงที่ต้องการใช้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า หน่วยจะออกมาเป็น KVA

โดยจะมีขนาด 50 , 100 , 160 , 250 , 315 , 500 , 630 , 750 , 800 KVA และยังแยกออกเป็นระบบสายส่ง ระบบ 14 , 22 , 24 และ 33 KV ตรงนี้ขึ้นอยู่กับจังหวัดที่ไปทำการติดตั้งใช้งาน

2.ระยะเวลาการเช่า จะมีผลกับราคาค่าเช่าของหม้อแปลง ถ้าเช่านาน็จะมีราคาค่าเช่าต่อเดือนถูก และควรดูว่าเช่ากับซื้อใหม่คุ้มกันไหม

3.ค่าประกันหม้อแปลง ค่าใช้จ่ายนี้มีเพื่อประกันหม้อแปลงระหว่างใช้งานถ้าเกิดการชำรุดจากการใช้งานหรือติดตั้งไม่ตรงมาตราฐาน จะมีการยึดมัดจำนี้

4.การส่งเทสหม้อแปลง หม้อแปลงทกลูกต้องมีการส่งเทสกับการไฟฟ้า และนำผลเทสนี้ไปยื่นกับการไฟฟ้าที่ทำการติดตั้งในพื้นที่

ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
jaroen.tec@gmail.com
081-398-0110

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *