ค่าประมาณค่าใช้จ่ายจากการไฟฟ้า

ในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเอง เราสามารถดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในเองได้ทุกอย่าง โดยเราจะเหลือระยะสายในการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าภายนอกที่เรา ระยะควรไม่เกิน 20 เมตร
ในส่วนของด้านนอกจะเป็นในส่วนพื้นที่ของการไฟฟ้าดำเนินการ เพราะเป็นพื้นที่สาธราณะ เราไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายดำเนินการจาการไฟฟ้าเรียกเก็บมาที่ผู้ขอใช้ไฟ โดยค่าใช้จ่ายจะประกอบหลักๆดังนี้
– ค่ายื่นแบบ หรือตรวจสอบแบบ ( 5,350 บาท ) จ่ายเมื่อทำการยื่นแบบกับการไฟ้ฟ้า ทางเจ้าหน่้าที่แผนกบริการจะทำการตรวจอสบเอกสารและแบบถ้าเรียบร้อยก็จะแจ้งให้ไปชำระงิน หลังจากนั้งจะได้ใบเสร็จและเลขคำขอ เก็บรายละเอียดส่วนนี้ไว้ตามเรื่อง ทางเจ้าหน้าที่จะทำการออกไปสำรวจเพื่อประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการขายเขตต้องใช้อะไรบ้างในการจ้ำจ่ายไฟเข้าระบบไฟฟ้าแรงสูงของเรา
– โดยคต่าประมาณการขจะมี ค่าสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก ก็ณีปักแซมไลน์แค่ต้นเดียวก็ประมาณ ( 14,000 – 25,000 )
– ค่าบริการ HL ฮอทสติก หรือ HOTLINE จ้ำสายโดยไม่ดับไฟ ( 10,000 – 20,000 )
– ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ประมาณ 3,000
– ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน 2,000
– ค่าธรรมเนียมต่อไฟ มิเตอร์ 3,500 – 50,000 ตามขนาดมิเตอร์
– ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย KVA ละ 100 กรณีขอติดตั้งมิเตอร์แบบภาวร ชั่วคราวไม้ต้อง
– ค่าประกันการใช้ไฟ KVA ละ ถาวร 400 , ชั่วคราว 800 บาท
ค่าใช้จ่ายก็จะมีประมาณนี้ และทางเราส่งตัวอย่างให้ดูว่าแต่ละที่เอกสารประมาณการมีลักษณะแบบไหน

ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui jaroen.tec@gmail.com
081-398-0110
ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

#รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง
#ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่#บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก

ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *