การคำนวณหาค่ากระแสของหม้อแปลงแบบคร่าวๆ

การคำนวณหาค่ากระแสของหม้อแปลงแบบคร่าวๆ เพื่อใช้ในการออกแบบระบบไฟฟ้า
1. ตัวอย่าง หม้อแปลงขนาด 1,000 KVA. 22 KV. 400/230 V. 3PH. 50 Hz. Dyn 11% , Z 6%
– คำนวณหากระแสด้านแรงสูง = 1,000 / ( 1.732 x 22 ) = 26.24 A.
– คำนวณหากระแสด้านแรงต่ำ = 1,000 / ( 1.732 x 0.4 ) = 1,443.38 A.
– คำนวณหากระแส Short Circuit = ( 1,443.38 / 6 ) x 100 = 24.06 kA.
2. ตัวอย่าง หม้อแปลงขนาด 30 KVA. 22 KV. 460/230 V. 1PH. 50 Hz. Sub % , Z 2%
– คำนวณหากระแสด้านแรงสูง = 30 / 22 = 1.36 A.
– คำนวณหากระแสด้านแรงต่ำ = 30 / 0.46 = 65.22 A.
– คำนวณหากระแส Short Circuit = ( 65.22 / 2 ) x 100 = 3.26 kA.
ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui
jaroen.tec@gmail.com
081-398-0110
ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
 
#ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ #บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก

ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *