บำรุงรักษาระบบล่อฟ้าอาคาร

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้า

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้าอาคาร บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง
ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าราคาถูก รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง

การติดตั้งและตรวจเช็คระบบล่อฟ้าและกราวด์อาคาร
การดำเนินการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า โดยการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการดำเนินการทดสอบและตรวจสอบ คือ

1. เครื่องมือวัดทดสอบพิเศษจากผู้ผลิตโดยตรง
2. คู่มือการใช้งานของเครื่องวัดทดสอบ 
3. เครื่องมือวัดค่าความต้านทานของดิน
4. ใบรับรองการ Calibrate ของเครื่องมือวัดค่าความต้านทานของดิน
5. อุปกรณ์ในการป้องกันความปลอดภัย (เซฟตี้) เช่น หมวกเซฟตี้ เข็มขัดเซฟตี้ รองเท้าเซฟตี้ เป็นต้น
6. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทาสีเสาใหม่

ในการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า สามารถดำเนินการโดยแยกตามประเภทของอุปกรณ์ดังนี้

1. หัวล่อฟ้า ใช้เครื่องมือวัดทดสอบพิเศษจากผู้ผลิตโดยตรง ตรวจวัดทดสอบการทำงานของหัวล่อฟ้าตามคู่มือที่ระบุไว้
2. เสา ตรวจสอบความแข็งแรงของเสาล่อฟ้า และตรวจสอบด้วยสายตาของการสึกกร่อน
3. สายนำลงดิน ตรวจสอบด้วยสายตาของการยึดสายนำลงดินว่ายังอยู่ครบถ้วน
4. ระบบดิน ทดสอบโดยการใช้เครื่องทดสอบที่เรียกว่า Earth Tester จะมีด้วยกันหลากหลายรุ่น ขึ้นอยู่กับค่า Standard เส้นสีเหลือง (P) 10 เมตร เส้นสีแดง (C) 15 เมตร ระยะห่างระหว่าง P กับ C อยู่ที่ 5 เมตร และปักหลักทองแดงลงดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร และนำสายสีเขียว (E) จับที่สายทองแดงใน Test Terminal Box ทำการวัดทดสอบด้วยเครื่องวัด โดยค่าความต้านทานของดินต้องไม่เกิน 5 โอห์ม
5. อุปกรณ์นับฟ้าผ่า ตรวจสอบด้วยสายตาว่ามีการนับของเครื่องนับหรือไม่ และทำการเก็บข้อมูลตามที่ปรากฏ

ระยะเวลาในการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าควรมีการดูแลเข้าทดสอบและตรวจสอบ พร้อมบำรุงรักษา ทุกปีๆละ 1 ครั้ง หรือทุกๆ 6 เดือน โดยจะมีขั้นตอนการดำเนินงานตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

ท่านใดต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทาง
LINE : puipookpui jaroen.tec@gmail.com
081-398-0110
ให้บริการบำรุงรักษาระบบล่อฟ้า บำรุงรักษาหม้อแปลง บำรุงรักษาตู้ MDB DB LP พร้อมเอกสารรับรองโรงงานอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงาน ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขายหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ้ฟ้าแรงต่ำ รับเหมาไฟฟ้า ขายตู้ MDB ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

#ให้บริการบำรุงรักษาระบบล่อฟ้า #รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าและออกเอกสารรับรองอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงาน #รับจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงตามแบบพร้อมจัดส่ง
#ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง #รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ #ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่#บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า #ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงราคาถูก

 

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้า

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้าอาคาร บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง
ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าราคาถูก รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้า

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้าอาคาร บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง
ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าราคาถูก รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้า

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้าอาคาร บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง
ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าราคาถูก รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้า

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้าอาคาร บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง
ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าราคาถูก รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้า

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้าอาคาร บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง
ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าราคาถูก รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้า

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้าอาคาร บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง
ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าราคาถูก รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้า

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้าอาคาร บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง
ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าราคาถูก รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้า

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้าอาคาร บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง
ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าราคาถูก รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้า

บำรุงรักษาระบบล่อฟ้าอาคาร บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง
ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าราคาถูก รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *